≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Domů

Vznik a ustanovení OHK v Litoměřicích

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích byla ustanovena na Valné hromadě dne 2. 6. 1993 a dne 9. 11. 1993 byla zapsána do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Z historického pohledu je nutno vyzvednout rozhodující změnu zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to zákonem č. 121/1993 Sb., kde došlo ke změně povinného členství na nepovinné. Tato skutečnost měla rozhodující dopad na kvantitu členské základny. Přesto, že členská základna nesoustřeďuje všechny podnikatelské subjekty okresu Litoměřice, tak přes veškeré nesnáze s tímto spojené svou působnost a aktivitu přenáší na veškerou podnikatelskou obec. Z pohledu splnění kritérií vyhlášených HK ČR, která hodnotí kvalitu vzniklých Okresních hospodářských komor, patří OHK v Litoměřicích mezi aktivní hospodářské komory.

Copyright © 2018 OHK Litoměřice