≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Nejnovější články

Zelená úsporám

Dokumenty k projektu Zelená úsporám<http://www.sfzp.cz/sekce/468/zelena-usporam/>. V případě, že jsou mezi členy HKČR firmy, které budou na straně dodavatele, upozorňujeme na nutnost registrace do seznamu odborných dodavatelů a do seznamu výrobků a technologií. Informace...

Založení společnosti s ručením omezeným

Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno vykonat zejména následující úkony: uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu, < /li> složení základního jmění společnosti nebo jeho části, získání živnostenských oprávnění (živnostenských...

Zákon o drobném podnikání

K jeho schválení Evropskou komisí by mělo dojít v červnu 2008. Pravidla volné soutěže na trhu ve svém důsledku znevýhodňují malé a začínající podniky, bez ohledu na kvalitu jejich nabídky. Kontrakty, které by...

Zákon o daních z příjmů 5452005 Sb.

Připojujeme informaci o novele Zákona o daních z příjmů 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Hlavně Vás chceme upozornit na ustanovení...

Zákon č. 1792006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Od srpna roku 2007 mohou lidé uplatnit své skutečné dovednosti bez ohledu na to, zda mají na vykonávanou činnost vydaný výuční list. Umožňuje to Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků...

V této sekci se nenacházejí žádné články

Copyright © 2018 OHK Litoměřice